Nghị định số 41/1998/NĐ-CP

Ngày cập nhật 1 Tháng Mười Một 2016

Ban hành ngày 11/06/1998, quy định về điều lệ kiểm dịch y tế biên giới của nước CHXHCN Việt Nam.

 

Số văn bản: 41
Ký hiệu: 1998/NĐ-CP
Ngày ban hành: 11/06/1998
Ngày hiệu lực: 11/06/1998
Người ký: Phan Văn Khải
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Phân loại: Nghị định
Trích yếu: Ban hành điều lệ kiểm dịch y tế biên giới của nước CHXHCN Việt Nam
Tải xuống: