• CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN QUỐC GIA

    Ngày cập nhật 14 Tháng Bảy 2016

    1. Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) Địa chỉ: 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Website: http://www.most.gov.vn Người liên hệ: TS. Phạm Công Hoạt       – Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật – MOST       – Điện thoại: (84-4) 39439663     …