• Lê Thu Hà

  Ngày cập nhật 13 Tháng Tám 2016

  Địa chỉ cơ quan  : Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Số điện thoại: 04 35572605 Fax: 04 38582069 Email: chuhoangha@ibt.ac.vn 0 CommentsMORE INFORMATIONĐinh Đoàn LongChu Hoàng HàMẠNG LƯỚI CHUYÊN GIAMẠNG LƯỚI CHUYÊN GIADương Văn HợpĐỗ Quý Hai

 • Lê Thanh Hòa

  Ngày cập nhật 13 Tháng Tám 2016

  Địa chỉ cơ quan : Viện Công nghệ sinh học, VAST Số điện thoại: 04.37567297 Fax: 04.8363114 Email: imibtvn@gmail.com 0 CommentsMORE INFORMATIONLê Quang HuấnMẠNG LƯỚI CHUYÊN GIALê Gia HyĐỗ Văn ThuChu Hoàng HàMẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA

 • Lê Quang Huấn

  Ngày cập nhật 13 Tháng Tám 2016

  Địa chỉ cơ quan: Viện Công nghệ sinh học, VAST Số điện thoại: 37563386 Fax: 04-8363144 Email: huanlequang@gmail.com 0 CommentsMORE INFORMATIONLê Thanh HòaMẠNG LƯỚI CHUYÊN GIAMẠNG LƯỚI CHUYÊN GIALê Gia HyĐỗ Văn ThuChu Hoàng Hà

 • Lê Huy Hàm

  Ngày cập nhật 13 Tháng Tám 2016

  Địa chỉ cơ quan: Viện Di truyền nông nghiệp, VAAS Số điện thoại:04 37544712 Fax: 04 37544711 Email: lhham@agi.ac.vn 0 CommentsMORE INFORMATIONĐỗ Hữu ẤtĐặng Trọng LươngBùi Mạnh CườngMẠNG LƯỚI CHUYÊN GIAMẠNG LƯỚI CHUYÊN GIALê Gia Hy

 • Lê Gia Hy

  Ngày cập nhật 13 Tháng Tám 2016

  Địa chỉ cơ quan: Viện Công nghệ sinh học, VAST Số điện thoại:04 38363257 Fax: 04 38363144 Email: legiahy@ibt.ac.vn 0 CommentsMORE INFORMATIONĐỗ Văn ThuChu Hoàng HàLê Thanh HòaLê Quang HuấnMẠNG LƯỚI CHUYÊN GIAMẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA

 • Dương Văn Hợp

  Ngày cập nhật 13 Tháng Tám 2016

  Địa chỉ cơ quan: Viện Vi sinh vật và Công nghệ Sinh học, ĐHQGHN Số điện thoại: 04 37681695 Fax: 04 38347184   0 CommentsMORE INFORMATIONMẠNG LƯỚI CHUYÊN GIALê Thu HàĐinh Đoàn LongMẠNG LƯỚI CHUYÊN GIADương Hoa XôChu Hoàng Hà

 • Dương Hoa Xô

  Ngày cập nhật 13 Tháng Tám 2016

  Địa chỉ cơ quan: Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM Số điện thoại: 0913933796 Email: hoaxo@hcm.vnn.vn 0 CommentsMORE INFORMATIONMẠNG LƯỚI CHUYÊN GIALê Gia HyĐỗ Văn ThuLê Thanh HòaChu Hoàng HàLê Quang Huấn

 • Đỗ Văn Thu

  Ngày cập nhật 13 Tháng Tám 2016

  Địa chỉ cơ quan: Viện Công nghệ sinh học, VAST Số điện thoại: 04 37564832 Fax: 04 38363144 Email: dovanthu_ibt@yahoo.com 0 CommentsMORE INFORMATIONLê Gia HyChu Hoàng HàMẠNG LƯỚI CHUYÊN GIAMẠNG LƯỚI CHUYÊN GIAĐỗ Hữu ẤtLê Thanh Hòa

 • Đỗ Quý Hai

  Ngày cập nhật 13 Tháng Tám 2016

  Địa chỉ cơ quan: Đại học Khoa học – Đại học Huế Số điện thoại: 054 3822934 Email: dqhai.kh@gmail.com 0 CommentsMORE INFORMATIONLê Thanh HòaLê Quang HuấnMẠNG LƯỚI CHUYÊN GIALê Thu HàĐinh Đoàn LongPHÒNG THÍ NGHIỆM VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI…

 • Đỗ Hữu Ất

  Ngày cập nhật 13 Tháng Tám 2016

  Địa chỉ cơ quan: Viện Di truyền nông nghiệp, VAAS Số điện thoại: 047.560324 Email: dohuuatvdt@yahoo.com 0 CommentsMORE INFORMATIONĐặng Trọng LươngLê Huy HàmMẠNG LƯỚI CHUYÊN GIAĐỗ Văn ThuBùi Mạnh CườngMẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA