Lê Thanh Hòa

Ngày cập nhật 13 Tháng Tám 2016

Địa chỉ cơ quan : Viện Công nghệ sinh học, VAST

Số điện thoại: 04.37567297

Fax: 04.8363114

Email: imibtvn@gmail.com