Liên hệ

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Website: http://www.monre.gov.vn

Người liên hệ:

Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn

Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: hnhan@vea.gov.vn
Website: http://www.vea.gov.vn
Email: antoansinhhoc@vea.gov.vn