• Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

    Ngày cập nhật 27 Tháng Mười Một 2016

    Phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ngày ban hành: 31/7/2013. Số văn bản: 1250 Ký hiệu: 1250/QĐ-TTg Ngày ban hành: 31/7/2013 Ngày hiệu lực: 31/7/2013 Người ký: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Lĩnh …