• Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

  Ngày cập nhật 8 Tháng Mười 2018

  Ngày 21/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số: 78/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 225/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ …

 • Thông tư số 78/2018/TT-BTC

  Ngày cập nhật 22 Tháng Tám 2018

  Ngày 21/8/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 225/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

 • Thông tư số 06/2015/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 5 Tháng Mười Hai 2016

  Sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. …

 • Thông tư số 29/2014/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 4 Tháng Mười Hai 2016

  Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/4/2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ngày ban hành: 05/9/2014 Ngày hiệu lực: 20/10/2014 Số văn bản: 29 Ký hiệu: 29/2014/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 05/9/2014 Ngày hiệu lực: 20/10/2014 …

 • Thông tư số 106/2014/TT-BTC

  Ngày cập nhật 3 Tháng Mười Hai 2016 Tải về

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi. Ngày ban hành: 08/8/2014 Ngày hiệu lực: 25/9/2014   Số văn bản: 106 Ký hiệu: 106/2014/TT-BTC Ngày …

 • Thông tư số 36/2014/TT-BTC

  Ngày cập nhật 2 Tháng Mười Hai 2016 Tải về

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen Ngày ban hành: 24/3/2014 Ngày hiệu lực: 15/5/2014 Số văn bản: 36 Ký hiệu: 36/2014/TT-BTC Ngày ban hành: 24/3/2014 Ngày hiệu lực: …

 • Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 1 Tháng Mười Hai 2016 Tải về

  Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi Ngày ban hành: 24/01/2014 Ngày hiệu lực: 10/03/2014 Số văn bản: 02 Ký hiệu: 02/2014/TT-BNNPTNT Ngày ban hành: 24/01/2014 Ngày hiệu lực: 10/03/2014 Người ký: …

 • Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT

  Ngày cập nhật 29 Tháng Mười Một 2016 Tải về

  Quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường Ngày ban hành: 30/10/2013 Ngày hiệu lực: 15/12/2013 Số văn bản: 34 Ký hiệu: 34/2013/TT-BTNMT Ngày ban hành: 30/10/2013 Ngày hiệu lực: 15/12/2013 Người ký: Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên …

 • Thông tư số 13/2013/TT-BTNMT

  Ngày cập nhật 26 Tháng Mười Một 2016 Tải về

  Quy định quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế-kỹ thuật trong phát hiện sinh vật biến đổi gen bằng phương pháp phân tích định tính, định lượng axit deoxyribonucleic. Ngày ban hành: 21/6/2013. Ngày hiệu lực: 05/8/2013. Tải xuống: Thông tư số 13/2013/TT-BTNMT 0 CommentsMORE INFORMATIONThông tư số 34/2013/TT-BTNMTThông tư số 08/2013/TT-BTNMTNghị định số …

 • Thông tư số 08/2013/TT-BTNMT

  Ngày cập nhật 24 Tháng Mười Một 2016

  Các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen: Ngày ban hành: 16/5/2013. Ngày …