Cơ quan thẩm quyền quốc gia

1.  Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE)  

Địa chỉ: Số 10, Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (043) 7956868; Fax: (043) 8359221.

2. Bộ Khoa hc và Công ngh (MOST)

Địa chỉ: 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3556 0696.

3. B Nông nghip và Phát trin nông thôn (MARD)

Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 38453581; Fax : (84-4) 38454319.