Phòng thí nghiệm CNSH

PHÒNG THÍ NGHIỆM VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM

 

z626021378481_47b6475e983daac284beb3e8ea89a3d1 I. Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Gen
Cơ quan chủ quản: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ sinh học
Giám đốc: PGS.TS.Chu Hoàng Hà
Phó Giám đốc: TS. Đồng Văn Quyền
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3 8 362 599
Fax: (04) 3 8 363 144
Website: Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Gen
z626022810416_7737ce7a8f7ac1fd3c8270813101856e II. Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Tế bào Thực vật (phía Bắc)
Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan chủ trì: Viện Di truyền Nông nghiệp
Giám đốc: PGS.TS. Lê Huy Hàm
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3 7 543 198 ; 7 544 712
Fax: (04) 3 7 543 196
Email: vdt@agi.ac.vn
Website: PTN TĐCN Tế bào thực vật (phía Bắc)
562e8ccc06f3f78c67fa6d7bc5e06fa5_resized III. Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Tế bào Thực vật (phía Nam)
Cơ quan chủ quản: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Cơ quan chủ trì: Viện Sinh học Nhiệt đới
Giám đốc: TS. Nguyễn Hữu Hổ
Phó Giám đốc: ThS. Đỗ Đăng Giáp
Địa chỉ: 9/621 Xa lộ Hà Nội, Thủ Đức, tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 2 2 181 635
Email: admin@itb.ac.vn
Website: PTN TĐCN Tế bào Thực vật (phía Nam)
anh_vcn_nay IV. Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Tế bào Động vật
Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan chủ trì: Viện Chăn nuôi
Giám đốc: TS. Trần Xuân Hoàn
Phó Giám đốc: TS. Phạm Doãn Lân
Địa chỉ: Chèm, xã Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3 2 166 156
Website: PTN TĐCN Tế bào Động vật
rpl 2016 V. Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein
Cơ quan chủ quản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Cơ quan chủ trì: Đại học Khoa học Tự nhiên
Giám đốc: PGS.TS. Phan Tuấn Nghĩa
Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Thị Hồng Vân
Địa chỉ: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3 5 575 497
Email: Klepthus08@gmail.com
Website: Phòng thí nghiệm trọng CN Enzym và Protein