• Nghị định số 118/2020/NĐ-CP của Chính phủ

  Ngày cập nhật 7 Tháng Mười 2020

  Nghị định số 118/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. Số văn bản: 118 Ký hiệu: 118/2020/NĐ-CP Ngày ban …

 • Nghị định số 08/2014/NĐ-CP

  Ngày cập nhật 30 Tháng Mười Một 2016 Tải về

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Khoa học và Công nghệ Ngày ban hành: 27/01/2014 Ngày hiệu lực: 15/03/2014 Số văn bản: 08 Ký hiệu: 08/2014/NĐ-CP Ngày ban hành: 27/01/2014 Ngày hiệu lực: 15/03/2014 Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Cơ quan ban hành: Chính phủ …

 • Nghị định số 21/2013/NĐ-CP

  Ngày cập nhật 28 Tháng Mười Một 2016

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ngày ban hành: 04/03/2013 Ngày hiệu lực: 31/07/2013   Số văn bản: 21 Ký hiệu: 21/2013/NĐ-CP Ngày ban hành: 04/3/2013 Ngày hiệu lực: 31/7/2013 Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Cơ quan ban hành: …

 • Nghị định số 38/2012/NĐ-CP

  Ngày cập nhật 20 Tháng Mười Một 2016

  Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn thực phẩm. Ngày ban hành: 25/4/2012. Ngày hiệu lực: 11/6/2012   Số văn bản: 38 Ký hiệu: 38/2012/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/4/2012 Ngày hiệu lực: 11/6/2012 Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng Cơ quan ban hành: Chính phủ Lĩnh …

 • Nghị định số 113/2010/NĐ-CP

  Ngày cập nhật 19 Tháng Mười Một 2016

  Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường. Ngày ban hành: 03/12/2010; Ngày hiệu lực: 18/01/2011.   Số văn bản: 113 Ký hiệu: 113/2010/NĐ-CP Ngày ban hành: 03/12/2010 Ngày hiệu lực: 18/01/2011 Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng Cơ quan ban hành: Chính phủ Lĩnh vực: Môi trường Phân …

 • Nghị định số 108/2011/NĐ-CP

  Ngày cập nhật 18 Tháng Mười Một 2016

  Sửa đổi một số điều Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. Ban hành ngày: 30/11/2011. Ngày hiệu lực: 15/01/2012   Số văn bản: …

 • Nghị định số 69/2010/NĐ-CP

  Ngày cập nhật 13 Tháng Mười Một 2016

  Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen   Số văn bản: 69 Ký hiệu: 69/2010/NĐ-CP Ngày ban …

 • Nghị định số 08/2010/NĐ-CP

  Ngày cập nhật 10 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 05/02/2010, quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi.   Số văn bản: 08 Ký hiệu: 08/2010/NĐ-CP Ngày ban hành: 05/02/2010 Ngày hiệu lực: 05/02/2010 Người ký: Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ Cơ quan ban hành: Chính phủ Lĩnh vực: Nông nghiệp Phân loại: Nghị định Trích yếu: …

 • Nghị định số 41/1998/NĐ-CP

  Ngày cập nhật 1 Tháng Mười Một 2016

  Ban hành ngày 11/06/1998, quy định về điều lệ kiểm dịch y tế biên giới của nước CHXHCN Việt Nam.   Số văn bản: 41 Ký hiệu: 1998/NĐ-CP Ngày ban hành: 11/06/1998 Ngày hiệu lực: 11/06/1998 Người ký: Phan Văn Khải Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Phân …