Nghị định số 08/2010/NĐ-CP

Ngày cập nhật 10 Tháng Mười Một 2016

Ban hành ngày 05/02/2010, quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi.

 

Số văn bản: 08
Ký hiệu: 08/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 05/02/2010
Ngày hiệu lực: 05/02/2010
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Phân loại: Nghị định
Trích yếu: Về quản lý thức ăn chăn nuôi
Tải xuống Nghị định số 08/2010/NĐ-CP