• Capture

  Bản tin số 8

  Ngày cập nhật 1 Tháng Ba 2017

  link download: BAN-TIN-SO-8   0 CommentsMORE INFORMATIONBản tin số 5 – Dự án NBFBản tin số 6 – Dự án NBFBản tin số 7 – Dự án NBFBản tin số 8 – Dự án NBFĐánh giá và quản lý rủi ro các sinh vật biến…Phân tích rủi ro của GMO

 • NDT Cartagena

  Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học

  Ngày cập nhật 13 Tháng Bảy 2016

  Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học 0 CommentsMORE INFORMATIONQuy hoạch mạng lưới các viện, trung tâm nghiên…Thu hoạch ngô biến đổi gen mang sự kiện MIR162…Thu hoạch ngô biến đổi gen mang sự kiện MIR162…THU HOẠCH KHẢO NGHIỆM DIỆN RỘNG NGÔ BIẾN ĐỔICác nước thành viên EU tự quyết định …

 • danh gia & Qly rui ro

  Đánh giá và quản lý rủi ro các sinh vật biến đổi gen

  Ngày cập nhật 13 Tháng Bảy 2016

  Đánh giá và quản lý rủi ro các sinh vật biến đổi gen Download: Đánh giá và quản lý GMO 0 CommentsMORE INFORMATIONBản tin số 5 – Dự án NBFBản tin số 7 – Dự án NBFBản tin số 6 – Dự án NBFBản tin số 8Bản tin số 8 – Dự án NBFBáo cáo đánh …

 • cau hoi thuong gap

  Các câu hỏi thường gặp về an toàn sinh học

  Ngày cập nhật 13 Tháng Bảy 2016

  Cuốn sách này giải đáp những câu hỏi thường gặp nhất có liên quan tới công nghệ sinh học và an toàn sinh học đối với các sinh vật biến đổi gen, Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học, đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro đối với sinh vật biến …

 • emotion

  Bản tin số 5 – Dự án NBF

  Ngày cập nhật 13 Tháng Bảy 2016

  Link download: Bản tin số 5- Dự án NBF 0 CommentsMORE INFORMATIONBản tin số 8Bản tin số 6 – Dự án NBFBản tin số 7 – Dự án NBFBản tin số 8 – Dự án NBFĐánh giá và quản lý rủi ro các sinh vật biến…Phân tích rủi ro của GMO

 • ban tin 6

  Bản tin số 6 – Dự án NBF

  Ngày cập nhật 13 Tháng Bảy 2016

  Download: Bản tin số 6 – Dự án NBF 0 CommentsMORE INFORMATIONBản tin số 5 – Dự án NBFBản tin số 7 – Dự án NBFBản tin số 8Bản tin số 8 – Dự án NBFĐánh giá và quản lý rủi ro các sinh vật biến…Phân tích rủi ro của GMO

 • ban tin 7

  Bản tin số 7 – Dự án NBF

  Ngày cập nhật 13 Tháng Bảy 2016

  Download: Bản tin số 7 – Dự án NBF 0 CommentsMORE INFORMATIONBản tin số 5 – Dự án NBFBản tin số 6 – Dự án NBFBản tin số 8Bản tin số 8 – Dự án NBFĐánh giá và quản lý rủi ro các sinh vật biến…Phân tích rủi ro của GMO

 • ban tin 8

  Bản tin số 8 – Dự án NBF

  Ngày cập nhật 13 Tháng Bảy 2016

  Bản tin số 8 – Dự án NBF Download: BAN-TIN-SO-8 0 CommentsMORE INFORMATIONBản tin số 5 – Dự án NBFBản tin số 7 – Dự án NBFBản tin số 6 – Dự án NBFBản tin số 8Đánh giá và quản lý rủi ro các sinh vật biến…Phân tích rủi ro của GMO

 • Aus copy

  Khung phân tích rủi ro của Australia

  Ngày cập nhật 13 Tháng Bảy 2016

  Khung phân tích rủi ro mô tả những nguyên tắc phân tích rủi ro được văn phòng Công nghệ gen sử dụng nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người cũng như bảo vệ môi trường theo Luật. Download: Khung phân tích rủi ro của Australia 0 CommentsMORE INFORMATIONPhân tích rủi ro …

 • Phan tich

  Phân tích rủi ro của GMO

  Ngày cập nhật 13 Tháng Bảy 2016

  Tài liệu “Phân tích rủi ro của sinh vật biến đổi gen” nhằm giới thiệu các nội dung cơ bản của phân tích rủi ro, các vấn đề và yếu tố ảnh hưởng cần xem xét trong quá trình thẩm đinh hồ sơ đăng ký. Download: Phân tích rủi ro GMO 0 CommentsMORE INFORMATIONKhung phân tích …