Các câu hỏi thường gặp về an toàn sinh học

Ngày cập nhật 13 Tháng Bảy 2016

Cuốn sách này giải đáp những câu hỏi thường gặp nhất có liên quan tới công nghệ sinh học và an toàn sinh học đối với các sinh vật biến đổi gen, Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học, đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro đối với sinh vật biến đổi gen, hệ thống quản lý an toàn sinh học ở Việt Nam.

cau hoi thuong gap

Cuốn sách này giải đáp những câu hỏi thường gặp nhất có liên quan tới công nghệ sinh học và an toàn sinh học đối với các sinh vật biến đổi gen, Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học, đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro đối với sinh vật biến đổi gen, hệ thống quản lý an toàn sinh học ở Việt Nam.