Khung phân tích rủi ro của Australia

Ngày cập nhật 13 Tháng Bảy 2016

Khung phân tích rủi ro mô tả những nguyên tắc phân tích rủi ro được văn phòng Công nghệ gen sử dụng nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người cũng như bảo vệ môi trường theo Luật.

Download: Khung phân tích rủi ro của Australia