Nghị định số 38/2012/NĐ-CP

Ngày cập nhật 20 Tháng Mười Một 2016

Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn thực phẩm.

Ngày ban hành: 25/4/2012.
Ngày hiệu lực: 11/6/2012

 

Số văn bản: 38
Ký hiệu: 38/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành: 25/4/2012
Ngày hiệu lực: 11/6/2012
Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: Môi trường
Phân loại: Nghị định
Trích yếu: Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn thực phẩm
Tải xuống: MCYLKN75KV38ND