• mehico

  Cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với ngô mang sự kiện MON 89034 và NK 603 cho Công ty TNHH Bayer Việt Nam

  Ngày cập nhật 3 Tháng Một 2021

  Ngày 01/03/2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 351/QĐ-BTNMT về việc cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học cho ngô biến đổi gen mang sự kiện MON 89034 kháng bộ cánh vảy của Công ty TNHH Bayer Việt Nam và Quyết định này thay thế Quyết định số 1836/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014 …

 • Nghị định số 118/2020/NĐ-CP của Chính phủ

  Ngày cập nhật 7 Tháng Mười 2020

  Nghị định số 118/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. Số văn bản: 118 Ký hiệu: 118/2020/NĐ-CP Ngày ban …

 • Hình ảnh_Văn bản pháp luật

  Sửa đổi quy định về quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

  Ngày cập nhật 7 Tháng Mười 2020

  Ngày 02 tháng 10 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

 • ND 69

  Lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

  Ngày cập nhật 27 Tháng Năm 2020

  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 11478/VPCPNN ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 theo trình tự, thủ tục rút gọn và trình Chính …

 • Nghị định số 38/2012/NĐ-CP

  Ngày cập nhật 20 Tháng Mười Một 2016

  Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn thực phẩm. Ngày ban hành: 25/4/2012. Ngày hiệu lực: 11/6/2012   Số văn bản: 38 Ký hiệu: 38/2012/NĐ-CP Ngày ban hành: 25/4/2012 Ngày hiệu lực: 11/6/2012 Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng Cơ quan ban hành: Chính phủ Lĩnh …

 • Nghị định số 113/2010/NĐ-CP

  Ngày cập nhật 19 Tháng Mười Một 2016

  Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường. Ngày ban hành: 03/12/2010; Ngày hiệu lực: 18/01/2011.   Số văn bản: 113 Ký hiệu: 113/2010/NĐ-CP Ngày ban hành: 03/12/2010 Ngày hiệu lực: 18/01/2011 Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng Cơ quan ban hành: Chính phủ Lĩnh vực: Môi trường Phân …

 • Thông tư số 65/2010/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 17 Tháng Mười Một 2016

  Quy định về Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam. Ngày Ban hành: 05/11/2010; Ngày hiệu lực: …

 • Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT

  Ngày cập nhật 9 Tháng Mười Một 2016

  Các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của giống cây trồng biến đổi gen: Ngày ban hành: …

 • Luật số 20/2008/QH12

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Ban hành ngày 28/11/2008, quy định về Luật đa dạng sinh học.   Số văn bản: 20 Ký hiệu: 2008/QH12 Ngày ban hành: 28/11/2008 Ngày hiệu lực: 28/11/2008 Người ký: Nguyễn Phú Trọng Cơ quan ban hành: Quốc hội Lĩnh vực: Môi trường Phân loại: Luật – Pháp lệnh Trích yếu: LUẬT ĐA DẠNG SINH …

 • Nghị định số 25/2008/NĐ-CP

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Ban hành ngày 04/03/2008, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường   Số văn bản: 25 Ký hiệu: 2008/NĐ-CP Ngày ban hành: 04/03/2008 Ngày hiệu lực: 04/03/2008 Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ Lĩnh vực: …