Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT

Ngày cập nhật 9 Tháng Mười Một 2016

Các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của giống cây trồng biến đổi gen:

Ngày ban hành: 27/10/2009.
Số văn bản: 69
Ký hiệu: 69/2009/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 27/10/2009
Ngày hiệu lực: 27/10/2009
Người ký: Bùi Bá Bổng – Thứ trưởng
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Môi trường
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Quy định khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của giống cây trồng biến đổi gen
Tải xuống: Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT

Nghi dinh 69.2010.NĐ-CP

Phụ lục 1. Biểu mẫu Đăng ký tổ chức khảo nghiệm.doc

Phụ lục 2. Biểu mẫu đăng ký khảo nghiệm.doc

Phụ lục 4. Mẫu báo cáo kết quả khảo nghiệm hạn chế.doc

Phụ lục 5. Mẫu báo cáo kết quả khảo nghiệm diện rộng.doc

Phụ lục 6. Biểu mẫu các phiếu theo dõi khảo nghiệm.doc