Nghị định số 113/2010/NĐ-CP

Ngày cập nhật 19 Tháng Mười Một 2016

Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường.

Ngày ban hành: 03/12/2010;
Ngày hiệu lực: 18/01/2011.

 

Số văn bản: 113
Ký hiệu: 113/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 03/12/2010
Ngày hiệu lực: 18/01/2011
Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: Môi trường
Phân loại: Nghị định
Trích yếu: Nghị định này quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường bao gồm: thu thập dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường, tính toán thiệt hại đối với môi trường và xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra
Tải xuống:  Nghị định số 113/2010/NĐ-CP