Nghị định số 25/2008/NĐ-CP

Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

Ban hành ngày 04/03/2008, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Số văn bản: 25
Ký hiệu: 2008/NĐ-CP
Ngày ban hành: 04/03/2008
Ngày hiệu lực: 04/03/2008
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Lĩnh vực: Môi trường
Phân loại: Nghị định
Trích yếu: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tải xuống: