Nghị định số 108/2011/NĐ-CP

Ngày cập nhật 18 Tháng Mười Một 2016

Sửa đổi một số điều Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

Ban hành ngày: 30/11/2011.
Ngày hiệu lực: 15/01/2012

 

Số văn bản: 108
Ký hiệu: 108/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành: 30/11/2011
Ngày hiệu lực: 15/01/2012
Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Lĩnh vực: An toàn sinh học
Phân loại: Nghị định
Trích yếu: Sửa đổi một số điều Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
Tải xuống:
ND 108.2011.NĐ.CP