Lê Gia Hy

Ngày cập nhật 13 Tháng Tám 2016

Địa chỉ cơ quan: Viện Công nghệ sinh học, VAST

Số điện thoại:04 38363257

Fax: 04 38363144

Email: legiahy@ibt.ac.vn