Lê Huy Hàm

Ngày cập nhật 13 Tháng Tám 2016

Địa chỉ cơ quan: Viện Di truyền nông nghiệp, VAAS

Số điện thoại:04 37544712

Fax: 04 37544711

Email: lhham@agi.ac.vn