Lê Quang Huấn

Ngày cập nhật 13 Tháng Tám 2016

Địa chỉ cơ quan: Viện Công nghệ sinh học, VAST

Số điện thoại: 37563386

Fax: 04-8363144

Email: huanlequang@gmail.com