• Đinh Đoàn Long

  Ngày cập nhật 13 Tháng Tám 2016

  Địa chỉ cơ quan: Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Số điện thoại: 04 35575493 Fax: 04 38582069 Email: longdd_ksh@vnu.vn 0 CommentsMORE INFORMATIONLê Thu HàMẠNG LƯỚI CHUYÊN GIAMẠNG LƯỚI CHUYÊN GIADương Văn HợpĐỗ Quý HaiCao Đăng Nguyên

 • Đặng Trọng Lương

  Ngày cập nhật 13 Tháng Tám 2016

  Địa chỉ cơ quan: Viện Di truyền nông nghiệp, VAAS Số điện thoại : 0437540764 Fax:0437543196 Email: luongdt2001@yahoo.com   0 CommentsMORE INFORMATIONĐỗ Hữu ẤtMẠNG LƯỚI CHUYÊN GIALê Huy HàmMẠNG LƯỚI CHUYÊN GIABùi Mạnh CườngĐỗ Văn Thu

 • Chu Hoàng Hà

  Ngày cập nhật 13 Tháng Tám 2016

  Địa chỉ cơ quan: Viện Công nghệ sinh học, VAST Số điện thoại: 04 37562368 Fax: 04 38363144 Email: chuhoangha@ibt.ac.vn   0 CommentsMORE INFORMATIONLê Gia HyĐỗ Văn ThuMẠNG LƯỚI CHUYÊN GIALê Thanh HòaLê Quang HuấnLê Thu Hà

 • Cao Đăng Nguyên

  Ngày cập nhật 13 Tháng Tám 2016

    Địa chỉ cơ quan: Đại học Khoa học – Đại học Huế Số điện thoại: 0543822934 Fax: 0543824901 Email: caodangn@yahoo.com   0 CommentsMORE INFORMATIONĐặng Trọng LươngĐỗ Hữu ẤtĐỗ Văn ThuBùi Mạnh CườngChu Hoàng HàĐỗ Quý Hai

 • Bùi Mạnh Cường

  Ngày cập nhật 13 Tháng Tám 2016

    Địa chỉ cơ quan: Viện nghiên cứu Ngô, VAAS Số điện thoại: 04 3886927 Fax: 04 3886309 Email: bmcuong@hn.vnn.vn 0 CommentsMORE INFORMATIONĐặng Trọng LươngĐỗ Hữu ẤtLê Huy HàmMẠNG LƯỚI CHUYÊN GIAMẠNG LƯỚI CHUYÊN GIAChu Hoàng Hà

 • MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA

  Ngày cập nhật 13 Tháng Bảy 2016

  STT Họ tên Cơ quan Điện thoại Fax Email 1 Bùi Mạnh Cường Viện nghiên cứu Ngô, VAAS 04 3886927 04 3886309 bmcuong@hn.vnn.vn 2 Cao Đăng Nguyên Đại học Khoa học – Đại học Huế 054 3822934 054 3824901 caodangn@yahoo.com 3 Chu Hoàng Hà Viện Công nghệ sinh học, VAST 04 37562368 04 38363144 chuhoangha@ibt.ac.vn …

 • MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA

  Ngày cập nhật 11 Tháng Sáu 2016

  STT Họ tên Cơ quan Điện thoại Fax Email 1 Bùi Mạnh Cường Viện nghiên cứu Ngô, VAAS 04 3886927 04 3886309 bmcuong@hn.vnn.vn 2 Cao Đăng Nguyên Đại học Khoa học – Đại học Huế 054 3822934 054 3824901 caodangn@yahoo.com 3 Chu Hoàng Hà Viện Công nghệ sinh học, VAST 04 37562368 04 38363144 chuhoangha@ibt.ac.vn …