Thông tư số 78/2018/TT-BTC

Ngày cập nhật 22 Tháng Tám 2018

 

Số văn bản: 78
Ký hiệu:

78/2018/TT-BTC

Ngày ban hành: 21/8/2018
Ngày hiệu lực: 08/10/2018
Người ký: Thứ trưởng Vũ Thị Mai
Cơ quan ban hành: BỘ TÀI CHÍNH
Lĩnh vực: Chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung Điều 2; Sửa đổi Điều 4 của Thông tư số 225/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.
Tải xuống:  Thông tư số 78/2018/TT-BTC