Thông tư số 29/2014/TT-BNNPTNT

Ngày cập nhật 4 Tháng Mười Hai 2016

Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/4/2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Ngày ban hành: 05/9/2014
Ngày hiệu lực: 20/10/2014

Số văn bản: 29
Ký hiệu: 29/2014/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 05/9/2014
Ngày hiệu lực: 20/10/2014
Người ký: Thứ trưởng Lê Quốc Doanh
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/4/2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Tải xuống: