Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT

Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi
Ngày ban hành: 24/01/2014
Ngày hiệu lực: 10/03/2014

Số văn bản: 02
Ký hiệu: 02/2014/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 24/01/2014
Ngày hiệu lực: 10/03/2014
Người ký: Thứ trưởng Lê Quốc Doanh
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi
Tải xuống:  02/2014/TT-BNNPTNT
Số văn bản:
Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Phân loại:
Trích yếu: