Thông tư số 36/2014/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen
Ngày ban hành: 24/3/2014
Ngày hiệu lực: 15/5/2014

Số văn bản: 36
Ký hiệu: 36/2014/TT-BTC
Ngày ban hành: 24/3/2014
Ngày hiệu lực: 15/5/2014
Người ký: Thứ trưởng Vũ Thị Mai
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Tài chính
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen
Tải xuống: TT362014BTC.doc
Số văn bản:
Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Phân loại:
Trích yếu: