Thông tư số 08/2013/TT-BTNMT

Ngày cập nhật 24 Tháng Mười Một 2016

Các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen:

Ngày ban hành: 16/5/2013.
Ngày hiệu lực: 01/7/2013.
Số văn bản: 08
Ký hiệu: 08/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 16/05/2013
Ngày hiệu lực: 01/07/2013
Người ký: Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: An toàn sinh học
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen
Tải xuống: Thông tư số 08/2013/TT-BTNMT

Thong tu so 08/2013/TT-BTNMT

Phụ lục 1. Mẫu đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học.doc

Phụ lục 2. Mẫu báo cáo đánh giá rủi ro của cây trồng biến đổi gen đối với môi trường và đa dạng sinh học.doc

Phụ lục 3. Mẫu Thông tin về Báo cáo đánh giá rủi ro của cây trồng biến đổi gen đối với môi trường và đa dạng sinh học.doc