• Thông tư số 08/2013/TT-BTNMT

    Ngày cập nhật 24 Tháng Mười Một 2016

    Các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen: Ngày ban hành: 16/5/2013. Ngày …

  • Thông tư số 09/2012/TT-BTNMT

    Ngày cập nhật 21 Tháng Mười Một 2016

    Quy định việc cung cấp, trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật biến đổi gen. Ngày ban hành: 22/8/2012. Ngày hiệu lực: 08/10/2012.   Số văn bản: 09 Ký hiệu: 09/2012/TT-BTNMT Ngày ban hành: 22/8/2012 Ngày hiệu lực: 08/10/2012 Người ký: Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến Cơ quan ban hành: Bộ Tài …