Thông tư số 06/2015/TT-BNNPTNT

Ngày cập nhật 5 Tháng Mười Hai 2016

Sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

Ngày ban hành: 14/02/2015
Ngày hiệu lực: 31/03/2015

 

Số văn bản: 06
Ký hiệu: 06/2015/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 14/02/2015
Ngày hiệu lực: 31/03/2013
Người ký: Thứ trưởng Lê Quốc Doanh
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.
Tải xuống: Thông tư số 06/2015/TT-BNNPTNT