Thông tư số 21/2012/TT-BKHCN

Ngày cập nhật 23 Tháng Mười Một 2016

Quy định về an toàn sinh học trong hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ về sinh vật biến đổi gen.

Ngày ban hành: 20/11/2012.
Ngày hiệu lực: 07/01/2013.

 

Số văn bản: 21
Ký hiệu: 21/2012/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 20/11/2012
Ngày hiệu lực: 04/01/2013
Người ký: Thứ trưởng Chu Ngọc Anh
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: An toàn sinh học
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Thông tư này quy định về quản lý an toàn sinh học trong hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ về sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen (sau đây gọi tắt là nghiên cứu về sinh vật biến đổi gen).
Tải xuống:
TT21_2012_BKHCN