Thông tư số 106/2014/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi.
Ngày ban hành: 08/8/2014
Ngày hiệu lực: 25/9/2014

 

Số văn bản: 106
Ký hiệu: 106/2014/TT-BTC
Ngày ban hành: 08/8/2014
Ngày hiệu lực: 25/9/2014
Người ký: Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Tài chính
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi
Tải xuống: Thông tư số 106/2014/TT-BTC
Số văn bản:
Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Phân loại:
Trích yếu: