Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT

Quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường
Ngày ban hành: 30/10/2013
Ngày hiệu lực: 15/12/2013

Số văn bản: 34
Ký hiệu: 34/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 30/10/2013
Ngày hiệu lực: 15/12/2013
Người ký: Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Môi trường
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường
Tải xuống: TT 34/2013/TT-BTNMT.pdf
Số văn bản:
Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Phân loại:
Trích yếu: