Luật An toàn thực phẩm

Ngày cập nhật 14 Tháng Mười Một 2016

Ban hành ngày 28/06/2010, quy định về Luật an toàn thực phẩm

 

Số văn bản: 55
Ký hiệu: 55/2010/QH12
Ngày ban hành: 28/06/2010
Ngày hiệu lực: 28/06/2010
Người ký: Nguyễn Phú Trọng – Chủ tịch Quốc hội
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lĩnh vực: Y tế – Sức khỏe
Phân loại: Luật – Pháp lệnh
Trích yếu: Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm; quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm; phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm; thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
Tải xuống:
Luat ATTP-2010