Có thể tìm kiếm thông tin về Nghị định thư Cartagena và thông tin về quản lý an toàn sinh học ở của Việt Nam ở đâu?

Ngày cập nhật 9 Tháng Tư 2012

Thông tin về Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học sẵn có trên trang web: http://www.cbd.int/biosafety/ Thông tin bằng tiếng Việt về quản lý an toànsinh học ở Việt Nam có thể truy cập tại trang web: http://www.antoansinhhoc.vn

Đăng ngày 09-04-2012 trong chuyên mục Câu hỏi thường gặp