Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học có đề cập đến vấn đề tuân thủ không?

Ngày cập nhật 9 Tháng Tư 2012

Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học có đề cập đến vấn đề tuân thủ không?

Nghị định thư đã đề ra các thủ tục và kế hoạch nhằm thúc đẩy việc tuân thủ các nghĩa vụ của các Bên tham gia và giải quyết các trường hợp không tuân thủ. Tại cuộc họp đầu tiên, COP-MOP I đã xem xét và thông qua cơ chế và thủ tục bao gồm một Ủy ban tuân thủ gồm 15 thành viên do các Bên tham gia đề cử và do COP-MOP bầu ra.

Đăng ngày 09-04-2012 trong chuyên mục Câu hỏi thường gặp