Các rủi ro tiềm ẩn của sinh vật biến đổi gen?

Ngày cập nhật 9 Tháng Tư 2012

Công nghệ sinh học nói chung và công nghệ gen nói riêng đã mang lại những lợi ích và hiệu quả kinh tế không thể phủ nhận, tuy nhiên, nghiên cứu về sinh vật biển đổi gen là chưa nhiều và việc ứng dụng vào sản xuất mới phát triển trong hơn 10 năm trở lại đây.

 

Thời gian như vậy còn quá ít để có thể khẳng định được tính ưu việt của công nghệ gen trong việc tạo ra các sinh vật biến đổi gen đối với sức khoẻ con người và môi trường sinh thái. Nguy cơ tiềm ẩn là không ít và được cảnh bao gồm:

– Đối với con người: có thể làm xuất hiện hoặc đưa những chất gây dị ứng, độc tố vào cơ thể hoặc có thể làm tăngtính kháng kháng sinh của vi khuẩn (vì hầu hết các sinh vật biến đổi gen có chứa các gen kháng sinh có thể chuyển sang vi khuẩn gây hại cho người);

– Đối với việc bảo vệ đa dạng sinh học: sinh vật biến đổi gen có thể phát tán những gen biến nạp sang họ hàng hoang dại của chúng, sang sâu bệnh có nguy cơ làm tăng tính kháng của chúng đối với đặc tính chống chịu sâu bệnh của cây trồng chuyển gen hoặc làm tăng khả năng gây độc của cây trồng chuyển gen đối với các loài sinh vật có ích;

– Đối với môi trường: sinh vật biến đổi gen có thể làm ảnh hưởng tới chu trình Nitơ và hệ sinh thái của vi sinh vậtđất.