Luật Khoa học và Công nghệ sửa đổi 2013

Ngày cập nhật 25 Tháng Mười Một 2016

Số văn bản: 29
Ký hiệu: 29/2013/QH13
Ngày ban hành: 18/06/2013
Ngày hiệu lực: 01/01/2014
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Cơ quan ban hành: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Lĩnh vực: Khoa học và Công nghệ
Phân loại: Luật
Trích yếu: Luật này quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.
Tải xuống:
LUAT_KHCN_SUA_2013