• Nghiên cứu: Nghiên cứu: Cung cấp Cas9 một công tắc ‘bật’ để kiểm soát tốt hơn việc chỉnh sửa gen CRISPR

  Ngày cập nhật 10 Tháng Mười Hai 2019

  CRISPR-Cas9 là một công cụ mang tính cách mạng và một phần vì tính linh hoạt của CRISPR-Cas9 và hoạt động tốt trong các tế bào con người để thực hiện tất cả các loại thủ thuật di truyền, bao gồm cắt và dán DNA, tạo đột biến xác định và kích hoạt hoặc bất …

 • Nghiên cứu: Đánh giá rủi ro đối với cây trồng biến đổi gen

  Ngày cập nhật 10 Tháng Mười Hai 2019

  Trong bối cảnh phát triển nông nghiệp hiện đại và lịch sử, cây trồng GE (Genetically Engineered Crops) có khả năng sở hữu một số thuộc tính độc đáo về số lượng có thể gây rủi ro. Đặc điểm trong không phải là GE đã có lịch sử được tạo ra thông qua sự lựa chọn cho …

 • Nghiên cứu: Rủi ro côn trùng của cây trồng biến đổi gen

  Ngày cập nhật 10 Tháng Mười Hai 2019

  Côn trùng là nhân tố chính trong các hệ thống nông nghiệp, cả hai đều có lợi như thụ phấn và gây thiệt hại đáng kể cho cây trồng. Các nhà sản xuất nông nghiệp sử dụng nhiều công cụ để quản lý các loài côn trùng gây hại, đặc biệt là thuốc trừ sâu …

 • Giảm thiểu ô nhiễm môi trường bởi vi khuẩn biến đổi gen – Những thách thức hiện tại và viễn cảnh tương lai

  Ngày cập nhật 10 Tháng Mười Hai 2019

  Các ngành công nghiệp là động lực tối quan trọng cho sự phát triển kinh tế và công nghệ của xã hội. Tuy nhiên, sự công nghiệp hóa phát triển mạnh mẽ và sự tăng trưởng không tưởng của đơn vị sản xuất hiện tại dẫn đến ô nhiễm môi trường trên diện rộng do sự gia …

 • Luật Khoa học và Công nghệ sửa đổi 2013

  Ngày cập nhật 25 Tháng Mười Một 2016

  Luật này quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

 • Thông tư số 1/2009/TT-BKHCN

  Ngày cập nhật 15 Tháng Bảy 2016

  Ban hành ngày 20/03/2009, quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.   Số văn bản: 1 Ký hiệu: 2009/TT-BKHCN Ngày ban hành: 20/03/2009 Ngày hiệu lực: 20/03/2009 Người ký: Trần Quốc Thắng Cơ quan ban …