Nghiên cứu: Rủi ro côn trùng của cây trồng biến đổi gen

Ngày cập nhật 10 Tháng Mười Hai 2019

Côn trùng là nhân tố chính trong các hệ thống nông nghiệp, cả hai đều có lợi như thụ phấn và gây thiệt hại đáng kể cho cây trồng. Các nhà sản xuất nông nghiệp sử dụng nhiều công cụ để quản lý các loài côn trùng gây hại, đặc biệt là thuốc trừ sâu tổng hợp, những việc kiểm soát như vậy có thể làm gián đoạn hoạt động của côn trùng có lợi.

Cây bông và cây ngô biến đổi gen đã được thiết kế để chống lại động vật ăn cỏ côn trùng sử dụng protein Cry có nguồn gốc từ vi khuẩn Bacillus thuringiensis (cây trồng Bt). Những cây trồng Bt này có thể cải thiện đa dạng sinh học, hệ thống nông nghiệp bằng cách giảm các ứng dụng thuốc trừ sâu phổ rộng. Đồng thời, sự tồn tại của protein Cry trong cây trồng Bt có nguy cơ phát triển tính kháng đối với sâu bệnh chủ đích cũng như các tác động có hại có thể đối với côn trùng không chủ đích và các sinh vật đất.

Tuy nhiên, việc giảm sử dụng thuốc trừ sâu liên quan đến việc áp dụng cây trồng Bt có tác động tích cực đáng kể đến sự đa dạng sinh thái và tính bền vững kinh tế của các hệ thống nông nghiệp. Một loại kỹ thuật di truyền chính khác của cây trồng liên quan đến việc chèn các gen có khả năng kháng thuốc diệt cỏ cụ thể , thường là glyphosate. Mặc dù cây chuyển gen kháng thuốc diệt cỏ ít tác động trực tiếp đến côn trùng hoặc sử dụng thuốc trừ sâu, cây trồng có thể gây ra những thay đổi trong quản lý đất và cỏ dại có thể ảnh hưởng đến sự đa dạng của côn trùng.

Các nghiên cứu sâu hơn, đặc biệt là các nghiên cứu dựa trên trang trại quy mô lớn có tính đến tất cả các hoạt động canh tác, có thể cung cấp thêm thông tin về cả tác động của hệ sinh thái tích cực và tiêu cực của việc áp dụng rộng rãi cây trồng biến đổi gen. Giám sát dài hạn cũng là cần thiết để đánh giá các tác động không nhắm mục tiêu có thể có, khả năng kháng sâu bệnh và dòng gen vào các loài bản địa.

Nguồn: sciencedirect.com