Giảm thiểu ô nhiễm môi trường bởi vi khuẩn biến đổi gen – Những thách thức hiện tại và viễn cảnh tương lai

Ngày cập nhật 10 Tháng Mười Hai 2019

Các ngành công nghiệp là động lực tối quan trọng cho sự phát triển kinh tế và công nghệ của xã hội. Tuy nhiên, sự công nghiệp hóa phát triển mạnh mẽ và sự tăng trưởng không tưởng của đơn vị sản xuất hiện tại dẫn đến ô nhiễm môi trường trên diện rộng do sự gia tăng chất thải chứa chất gây ô nhiễm, nguy hiểm và gây ung thư. Các biện pháp khắc phục dựa trên hóa lý là tốn kém, tạo ra một vấn đề xử lý thứ cấp và vẫn không đủ để giảm thiểu ô nhiễm do sự xuất hiện liên tục của các chất ô nhiễm tái sinh mới.

Phương pháp xử lý sinh học thân thiện với môi trường, công với sự chấp nhận của xã hội và các mối nguy hiểm sức khỏe ít hơn. Xử lý sinh học sử dụng vi khuẩn đã nhận được sự quan tâm đáng kể cho việc giảm thiểu ô nhiễm. Hơn nữa, với sự tiến bộ gần đây trong công nghệ sinh học và vi sinh, vi khuẩn biến đổi gen có khả năng loại bỏ các chất ô nhiễm môi trường cao được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực phục hồi môi trường, dẫn đến việc xử lý sinh học theo cách khả thi và thân thiện với môi trường hơn.

giảm thiểu môi trường do GE

Hình ảnh: Giảm thiểu các chất ô nhiễm từ những vi khuẩn biến đổi gen

Các tác giả cũng tổng hợp những lợi thế của vi khuẩn biến đổi gen và ứng dụng của chúng trong việc xử lý nhiều loại chất gây ô nhiễm môi trường như thuốc nhuộm tổng hợp, kim loại nặng, hydrocarbon dầu mỏ, biphenyl polychlorin, hợp chất hưu cơ phenazine và hóa chất nông nghiệp sẽ bao gồm thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và phân bón. Đồng thời cũng xem xét đến nguy cư rủi ro của việc trao đổi vật liệu di truyền bằng cách sử dụng vi khuẩn biến đổi gen, những thách thức và hạn chế liên quan đến việc áp dụng vi khuẩn tái tổ hợp trên các vị trí bị ô nhiễm cũng được thảo luận. Sự kết hợp vi sinh, sinh học và sinh thái liên quan đến thiết kế trên lĩnh vực công nghệ gen được thiết kế đặc biệt cho hiệu quả phục hồi sinh học tại chỗ nơi có ô nhiễm nước nguy hiểm sử dụng vi khuẩn biến đổi gen.

Nguồn: sciencedirect.com