Hội thảo về trách nhiệm pháp lý và bồi thường trong lĩnh vực an toàn sinh học

Ngày cập nhật 12 Tháng Năm 2017

Tham dự Hội thảo có ông Phạm Anh Cường, Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, ông Greg Jaffe, Chuyên gia pháp lý Chương trình Hệ thống an toàn sinh học Hoa Kỳ và đại diện các Bộ, ngành, các chuyên gia.
 
Ngày 12/02/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP về việc Việt Nam gia nhập Nghị định thư bổ sung Nagoya-Kuala Lumpur về nghĩa vụ pháp lý và bồi thường trong khuôn khổ Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học. Ngày 23/4/2014, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 23 của Nghị định thư bổ sung và tính đến nay đã có 27 quốc gia và vùng lãnh thổ gia nhập Nghị định thư bổ sung. 
Tại Nghị quyết số 10, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là đơn vị chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan xây dựng và trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định về nghĩa vụ pháp lý và bồi thường.
 
Do đó, Hội thảo được tổ chức nhằm cung cấp các thông tin, cập nhật các kinh nghiệm quốc tế trong việc thực hiện nghĩa vụ pháp lý và bồi thường do sinh vật biến đổi gen gây ra cũng như đề xuất lộ trình dự kiến thực hiện Nghị định thư bổ sung Nagoya-Kuala Lumpur về nghĩa vụ pháp lý và bồi thường tại Việt Nam.  
 
Thay mặt Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, TS. Lê Văn Hưng, Trưởng phòng Phòng Quản lý nguồn gen và an toàn sinh học đã trình bày các nội dung về quá trình gia nhập Nghị định thư bổ sung của Việt Nam, các quyền lợi và nghĩa vụ của nước ta khi gia nhập Nghị định thư bổ sung và lộ trình thực hiện các nội dung của Nghị định thư bổ sung tại Việt Nam. 
10122014bao ton1

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã được nghe TS. Greg Jaffe, Chuyên gia pháp lý Chương trình Hệ thống an toàn sinh học Hoa Kỳ giới thiệu về những nội dung quy định và không quy định về nghĩa vụ pháp lý và bồi thường của Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học, nghĩa vụ pháp lý và bồi thường (ví dụ về cây trồng biến đổi gen và cây trồng không biến đổi gen), nghị định thư bổ sung Nagoya –Kuala Lumpur về nghĩa vụ pháp lý và bồi thường, tranh tụng về an toàn sinh học trên thê giới. TS. Trần Thị Hương Trang, chuyên gia luật môi trường đã trình bày về các quy định của Việt Nam đối với nghĩa vụ pháp lý và bồi thường trong các lĩnh vực nông nghiệp, ô nhiễm môi trường…

Sau khi nghe các bài trình bày, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các nội dung chính và lộ trình xây dựng các văn bản liên quan đến trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với cây trồng biến đổi gen tại Việt Nam. Về cơ bản, các quy định hiện có của Việt Nam đã có nêu về trách nhiệm và bồi thường thiệt hại chúng trong lĩnh vực môi trường và hầu hết đều có sự tương thích các quy định cơ bản của Nghị định thư bổ sung. 

Tuy vậy, những quy định này còn chung chung mà chưa có nhiều đề cập đến lĩnh vực an toàn sinh học, do đó một số vấn đề cần xem xét khi thực hiện Nghị định thư bổ sung tại Việt Nam trong lộ trình thực hiện.

 

Theo Phòng Quản lý nguồn gen và An toàn sinh học,

Cục Bảo tồn đa dạng sinh học