Hội thảo “Tăng cường năng lực quản lý, đánh giá hồ sơ đăng ký cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, TACN”

Ngày cập nhật 12 Tháng Năm 2017

Hội thảo diễn ra trong 1 ngày với các nội dung tập trung chủ yếu giới thiệu văn bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành liên quan đến việc cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi và các báo cáo về việc đánh giá rủi ro đối với thực phẩm và thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc từ thực vật biến đổi gen. Các nội dung cụ thể như sau:

1. Giới thiệu cách phát triển thông tin có hiệu quả – Bà Donna Ramaeker Zahn, PBS: Hướng dẫn việc xây dựng thông điệp có hiệu quả trong lĩnh vực công nghệ sinh học nông nghiệp với khoảng thời gian ngắn nhất.

2. Giới thiệu nội dung Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 1 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thông tư gồm 4 Chương, 18 Điều và 11 Phụ lục kèm theo. Thông tư quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận; quy chế hoạt động của Hội đồng an toàn thực phẩm, thức ăn chăn nuôi biến đổi gen; trách nhiệm của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các tổ chức, cá nhân đăng ký cấp Giấy xác nhận. Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2014.

3. Những quan tâm về an toàn thực phẩm – Ông Jeff Stein, PBS: Nêu các khái niệm và nguyên tắc đánh giá rủi ro của thực phẩm và thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc từ thực vật biến đổi gen của các tổ chức như WHO, OECD, FAO…và đưa ra Khung đánh giá an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi biến đổi gen.

4. Xem xét, thẩm định, đánh giá các hồ sơ mẫu – Ý kiến đánh giá và kết luận của Hội đồng An toàn thực phẩm/thức ăn chăn nuôi của một số quốc gia – Ông Jeff Stein, Ông John Steffens, Bà Đặng Ngọc Chi, PBS: Đưa ra kinh nghiệm của một số nước thế giới về đánh giá an toàn thực phẩm, thức ăn chăn nuôi đối với các giống ngô biến đổi gen cụ thể: NK603, TC1507: các thông tin về sinh vật cho và sinh vật nhận gen; các thông tin về nguy cơ gây độc, nguy cơ gây dị ứng của Protein mới và các thông tin về đặc tính dinh dưỡng.

Các thông tin cung cấp tại Hội thảo rất hữu ích đối với các đại biểu, cập nhật các quy định của Việt Nam về việc cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi cũng như cung cấp các kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới trong việc đánh giá rủi ro và cấp phép đối với thực phẩm và thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc từ thực vật biến đổi gen.

Theo Phòng Quản lý nguồn gen và An toàn sinh học

Cục Bảo tồn đa dạng sinh học