Hội thảo Vai trò và tác động của truyền thông trong tiến trình ứng dụng cây trồng biến đổi gen tại Việt Nam

Ngày cập nhật 12 Tháng Năm 2017

Hội thảo là diễn đàn mở để đại diện các cơ quan quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học và các nhà báo trao đổi và thảo luận về các nội dung liên quan đến tiến trình ứng dụng công nghệ sinh học nói chung và cây trồng biến đổi gen nói riêng trong nông nghiệp tại Việt Nam.

Theo chủ trương của Chính phủ về “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020”, Việt Nam hướng tới năm 2015 sẽ đưa một số giống cây trồng biến đổi gen vào sản xuất và đến năm 2020 sẽ nâng diện tích trồng các giống cây biến đổi gen lên đến 30-50%.

Trong tháng 8 năm 2014, Bộ Tài nguyên Môi trường đã cấp Giấy chứng nhận An toàn sinh học cho ngô biến đổi gen mang sự kiện MON89034 và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi cho 4 sự kiện ngô biến đổi gen: Bt 11, MIR162, MON 89034 và NK603).
Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong tiến trình ứng dụng công nghệ sinh học tại nước ta và hiện thực hóa chủ trương đưa cây trồng biến đổi gen vào canh tác tại Việt Nam trong năm 2015.
Tuy nhiên, khái niệm về cây trồng biến đổi gen, những giá trị mà loại cây trồng này mang lại cũng như những đóng góp và tác động của nó vẫn là đề tài khá mới mẻ đối với đại đa số công chúng trong nước.
Mặc dù lợi ích của việc ứng dụng công nghệ biến đổi gen đối với cây trồng đã được khoa học và thực tế chứng minh, tuy nhiên vẫn còn không ít ý kiến trái chiều về lợi ích và sự an toàn của việc ứng dụng công nghệ này như: ảnh hưởng đến sức khỏe con người, cây trồng lương thực truyền thống….
Cây trồng biến đổi gen được khẳng định là một trong những thành tựu khoa học nổi bật của nhân loại. Cây trồng biến đổi gen hiện là lựa chọn của 18 triệu nông dân trong canh tác nông nghiệp ở 29 nước trên thế giới, và 61 quốc gia và vùng lãnh thổ cho phép sử dụng cây trồng biến đổi gen làm thực phẩm.
Trong 17 năm qua, diện tích canh tác cây trồng biến đổi gen tăng gấp hơn 100 lần, từ 1 triệu 700 nghìn ha vào năm 1996 lên 175 triệu ha vào năm 2013. Là quốc gia đang phát triển, Việt Nam xác định phát triển và ứng dụng cây trồng biến đổi gen là nhiệm vụ quan trọng của chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp quốc gia.

Hội thảo nhằm mục tiêu nâng cao hiểu biết cảu công chúng về lợi ích của cây trồng biến đổi gen và giải thích những lo ngại thiếu cơ sở của người dân về tác hại tiềm ẩn của việc ứng dụng công nghệ sinh học có thể gây ra. Trách nhiệm và vai trò của các cơ quan chức năng, các nhà khoa học và đặc biệt là cơ quan báo chí, truyền thống trong nước trong quá trình tiếp cận, xử lý, truyền tải thông tin một cách chính xác, khoa học về đề tài này…

Theo Phòng Quản lý nguồn gen và an toàn sinh học,

Cục Bảo tồn đa dạng sinh học