Thông tư số 29/2014/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/4/2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Ngày ban hành: 05/9/2014
Ngày hiệu lực: 20/10/2014

Số văn bản: 29
Ký hiệu: 29/2014/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 05/9/2014
Ngày hiệu lực: 20/10/2014
Người ký: Thứ trưởng Lê Quốc Doanh
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Phân loại: Thông tư
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/4/2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Tải xuống:

 

Số văn bản:
Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Phân loại:
Trích yếu: