Nghiên cứu: Chỉnh sửa gen nhiều khả năng chấp nhận để thiến ở lợn?

Ngày cập nhật 13 Tháng Mười Hai 2019

Heo đực thường được thiến để loại bỏ nguy cơ lợn bị nhiễm độc. Phẫu thuật thiến là phương pháp thường được sử dụng và được biết là gây đau. Sửa đổi gen nhằm mục đích loại bỏ lợn đực đã được đề xuất như là một giải pháp thay thế khả thi cho thiến phẫu thuật.

Mục đích của nghiên cứu này là khám phá khả năng chấp nhận công khai của công nghệ sinh học này bằng cách sử dụng phương pháp hỗn hợp. Dữ liệu định lượng để đánh giá khả năng chấp nhận của 570 người tham gia từ miền nam Brazil đã được phân tích với các mô hình hồi quy logistic đa thức và tương quan Spearman; phản ứng định tính của các lý do được cung cấp để hỗ trợ cho vị trí của họ đã được mã hóa thành các chủ đề. Chỉ hơn một nửa số người tham gia (56%) coi việc chỉnh sửa gen của lợn đực là chấp nhận được. Mức độ chấp nhận thấp hơn ở những người tham gia lớn lên trong môi trường nông nghiệp (= 0,02), nhưng không bị ảnh hưởng bởi giới tính, tuổi tác, tôn giáo, cuộc sống ở thành thị hoặc nông thôn hoặc trình độ học vấn. Chấp nhận chỉnh sửa gen của lợn đực thay thế cho thiến phẫu thuật có liên quan tích cực đến nhận thức về lợi ích (r = -0,56, <0,0001) và liên quan tiêu cực đến nhận thức về rủi ro của người tham gia (r = -0,35, <0,0001) . Sự chấp nhận không liên quan đến kiến thức về các khái niệm cơ bản của công nghệ sinh học di truyền (r = 0,06, <0,14), hoặc nhận thức về các vấn đề liên quan đến thiến lợn (r = 0,03, ρ <0,44), cả hai đều thấp người tham gia. Những người tham gia coi việc chỉnh sửa gen của lợn có thể chấp nhận vị trí của họ bằng cách lập luận rằng nó cải thiện phúc lợi động vật.

Ngược lại, những người không ủng hộ thường phản đối chỉnh sửa gen. Những hậu quả không lường trước được của việc sử dụng chỉnh sửa gen theo cách này là mối quan tâm lớn của hơn 80% người tham gia. Phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng phúc lợi động vật nhận thức có thể khuyến khích sự hỗ trợ của cộng đồng về chỉnh sửa gen của động vật thực phẩm. Tuy nhiên, những rủi ro tiềm ẩn của công nghệ cần được giải quyết và chuyển tải đến công chúng, vì nhiều người tham gia yêu cầu làm rõ những rủi ro đó như một điều kiện để được hỗ trợ.

Nguồn: ncbi.nlm.nih.gov