Bảy protein (chuyển) qua màng từ con đường sinh tổng hợp DHA trong cải dầu biến đổi gen bằng phương pháp khối phổ

Ngày cập nhật 15 Tháng Một 2020

Nghiên cứu sự biểu hiện đặc hiệu của mô và đo lường sự phong phú protein là các bước quan trọng khi đánh giá hiệu suất của cây trồng biến đổi gen. Phương pháp sắc ký khối phổ sắc ký lỏng mang lại nhiều lợi thế so với các phương pháp truyền thống để định lượng protein, đặc biệt là khi xử lý các protein xuyên màng thường khó biểu hiện hoặc tạo kháng thể chống lại. Trong nghiên cứu này, proteomics khám phá đã được sử dụng để phát hiện bảy enzyme liên kết màng chuyển gen từ con đường sinh tổng hợp axit docosahexaenoic (DHA) đã được thiết kế trong cây cải dầu. Sau đó, phương pháp LC-MS/MS được định lượng hấp thụ đã được phát triển và áp dụng để đo lường đồng thời bảy loại enzyme theo con đường sinh tổng hợp DHA trong cải dầu biến đổi gen được trồng trên ba địa điểm. Kết quả của nghiên cứu này đã chứng minh rằng các protein enzyme thúc đẩy sản xuất DHA bằng cách sử dụng các chất kích thích đặc hiệu hạt giống chỉ được phát hiện trong hạt cải dầu trưởng thành và đang phát triển của hạt cải dầu. Không có protein con đường sinh tổng hợp DHA nào được phát hiện trong cây cải dầu hoang dã được trồng trong cùng một vị trí hoặc trong các mô không hạt của cây cải dầu chuyển gen, bất kể thời gian lấy mẫu hoặc các mô được thử nghiệm. Nghiên cứu này mô tả một cách tiếp cận hợp lý để đo lường đồng thời nhiều protein liên kết màng trong thực vật.

Nguồn: sciencedirect.com