Các alen mới của lúa eIF4G được tạo ra bởi đột biến nhắm mục tiêu CRISPR / Cas9 con tạo ra tính kháng đối với virut hình cầu Rice tungro

Ngày cập nhật 13 Tháng Mười Hai 2019

Bệnh tungro lúa (RTD) là một hạn chế nghiêm trọng trong sản xuất lúa trên khắp châu Á nhiệt đới. RTD được gây ra bởi sự tương tác giữa virut hình cầu Rice tungro (RTSV) và virut trực khuẩn Rice tungro. Kháng RTSV được tìm thấy trong các giống cây trồng truyền thống đã góp phần làm giảm tỷ lệ mắc bệnh RTD trên đồng ruộng. Kháng RTSV tự nhiên là một đặc điểm lặn được kiểm soát bởi gen gamma của yếu tố khởi tạo dịch mã 4 (eIF4G). Dư lượng Y 1059 V 1060 V 1061 của eIF4G được biết là có liên quan đến các phản ứng với RTSV. Để phát triển các nguồn kháng RTD mới, các đột biến trong eIF4Gđược tạo ra bằng hệ thống CRISPR / Cas9 trong giống IR64 dễ bị RTSV, được trồng rộng rãi trên khắp châu Á nhiệt đới. Tỷ lệ đột biến dao động từ 36,0% đến 86,6%, tùy thuộc vào vị trí mục tiêu và các đột biến được truyền thành công cho các thế hệ tiếp theo. Các sản phẩm cuối cùng có khả năng kháng RTSV và năng suất nâng cao trong điều kiện nhà kính được tìm thấy không còn chứa chuỗi Cas9. Do đó, các cây kháng RTSV với các alen eIF4G đại diện cho một nguyên liệu có giá trị để phát triển các giống kháng RTSV đa dạng hơn.

Nguồn: onlinelibrary.wiley.com