Dịch vụ nghiên cứu kinh tế (ERS) công bố Báo cáo về phát triển, áp dụng và quản lý ngô chịu hạn ở Hoa Kỳ

Ngày cập nhật 14 Tháng Mười Hai 2019

Một báo cáo mới được công bố bởi Dịch vụ nghiên cứu kinh tế (ERS), Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và các tác giả đã thảo luận về việc áp dụng và sử dụng ngô chịu hạn (DT) ở Hoa Kỳ. Hạn hán là một trong những nguyên nhân quan trọng làm giảm năng suất và gây tổn thất trong nhiều thế kỷ. Ngô chịu hạn thông thường được đưa vào thương mại tại Hoa Kỳ vào năm 2011, trong khi ngô biến đổi gen (GE) vào năm 2013. Đa số ngô DT được trồng năm 2016 có một hoặc nhiều tính trạng GE như kháng thuốc diệt cỏ và/hoặc kháng côn trùng.

Báo cáo kết luận rằng hơn 1/5 diện tích ngô của Hoa Kỳ được trồng ngô DT vào năm 2016. Ngô DT chỉ chiếm 2% diện tích ngô trồng của Hoa Kỳ vào năm 2012, nhưng điều này đã tăng lên 22 % trong năm 2016. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng tốc độ áp dụng tương tự như việc áp dụng ngô chịu thuốc diệt cỏ vào đầu những năm 2000. Ít nhất 80% mẫu ngô DT được trồng vào năm 2016 với hạt giống được nhân giống thông thường để chịu hạn, trong khi 20% được trồng bằng hạt GE. Ở cấp quốc gia, 3% của tất cả các mẫu ngô của Hoa Kỳ vào năm 2016 đã được trồng bằng hạt giống đã được biến đổi gen để chịu hạn.

 

Nguồn: isaaa.org